El senyor en Josep Fatjó Torras, propietari de l'heretat Manso Torras del Pla, per al·lusions dels periòdics referides a una futura ubicació d'un aeròdrom a la seva propietat, eleva una instància manuscrita a l'Ajuntament en la que fa palesa la seva conformitat al projecte, a on també hi exposa les seves condicions econòmiques.

Document: Arxiu Històric de Sabadell: Foment AMH 44 expt. 112/1910