La Revista de Locomoción Aérea, en la seva edició del 25 de gener del 1911, a les pàgines 10 i 11, expressa el seu condol a la família del que fou fins aquell moment el president de l'Asociación de Locomoción Aérea.

Documentació procedent de:
Revista
de Locomoción Aérea guardada a l'Arxiu Històric Municipal de Barcelona. e-mail:
arxiuhistoric@mail.bcn.cat 

 
A baix, l'esquela que el diari La Vanguardia va publicar de l'il·lustre president.

Retall de la portada de La Vanguardia (Col·lecció privada)