Segons llegim a la revista AVIACIÓN del 15 de setembre del 1910, des de Barcelona, foren 9 els membres de la comissió d'A.L.A. que es varen traslladar en tren a Sabadell convidats per l'Alcalde senyor Feliu Griera i Dolcet, el qual, junt amb dos membres més del Consistori, el primer tinent d'Alcalde En Silvestre Romeu, i el regidor senyor Gaietà Masllovet, els estaven esperant a l'estació del Nord.
     Havent arribat, la comitiva es va dirigir a l'Ajuntament a on el Sr. Griera els va mostrar les dependències de la Casa de la Vila, des on, amb tartanes i un automòbil, es varen dirigir a uns quants indrets del municipi que es creien més adients per instal·lar un aeròdrom.

     Els 9 membres de l'Asociación de Locomoción Aérea foren els següents: El Sr. Compte de Belloch que presidia la comissió, el Tinent Coronel de la Guàrdia Civil Sr. Leonci Ponte, els Capitans Senyors Cañellas i Aguiló, l'Enginyer Sr. Gaspar Brunet, el Sr. Verdaguer, el director de la revista AVIACIÓN Sr. Joan Sardà, el redactor en cap de la Revista de Locomoción Aérea, Sr. Rafel Martí, i el redactor en cap de la revista AVIACIÓN, Sr. Fabregat.

La comitiva, dirigida per l'Alcalde Griera,
visiten els terrenys per la instal·lació de l'aeròdrom. 


A la imatge de l'esquerra s'hi veuen els terrenys del Pla de Sant Oleguer,
 i en la foto de la dreta els de Can Torras del Pla,
els quals varen ser escollits per instal·lar-hi l'aeròdrom.


Les imatges pertanyen a la Revista AVIACIÓN,  Nº 10  Data: 15, setembre. 1910 Pàg. 118
procedents de l'Arxiu Històric Municipal de Barcelona.

     Acabada la visita als terrenys, l'Alcalde Griera va convidar a un àpat a la comissió de l'Asociación de Locomoción Aérea a l'Hotel Espanya situat a la Rambla de Sabadell cantonada carrer Sant Pere. (Edifici el qual ha perdurat fins els nostres dies)

     La cambra fotogràfica també va captar el moment en què els membres de la comissió d'A.L.A., plens d'optimisme pels bons resultats de la seva visita, a l'estació del baixador de la Rambla, l'apeadero, esperaven el tren per retornar a la ciutat Comtal.


Revista AVIACIÓN,  Nº 10  Data: 15, setembre. 1910 Pàg. 118
Imatges procedents de l'Arxiu Històric Municipal de Barcelona.


Revista AVIACIÓN,  Nº 10  Data: 15, setembre. 1910 Pàg. 118
Imatges procedents de l'Arxiu Històric Municipal de Barcelona.

     Els congregats, surten de l'Ajuntament per un portal que donava a la plaça del Dr. Robert, pel darrere de l'edifici i pel costat que mira vers l'església de Sant Feliu.
     Per la llum solar que es manifesta al terra davant de l'automòbil, donat que el Sol projecta la seva llum des la banda de la plaça de l'Ajuntament, de Pi i Maragall, es tracta d'un angle de llum propi de quan el dia ja tomba, cap a la tarda, o sia, que podem creure que la fotografia va ser feta quan la comissió de l'A.L.A., acabada la visita, es disposava a traslladar-se a l'estació de tren del cap davall de la Rambla per retornar a Barcelona.