Portada del número vuitè de 
Diari de Sabadell 
Publicat el dimecres dia 10 d'agost de 1910,


 El diari va fer una exl·lent glosa de l'exposició, que fou acompanyada amb l'única foto que es conèix de l'esdeveniment. 

El dimarts anterior, dia 2 d'agost, havia sortit al carrer el primer exemplar de la història d'aquest diari d'arrel catalanista i que va publicar-se fins arribar el cop d'estat franquista del 1936. L'últim exemplar, amb el número 4.724, va ser publicat el dia 19 de juliol de l'any esmentat.

La numeració que s'expressa va tenir el seu inici coincidint en una nova portada d'aquest diari que aparegué el desembre del 1919.
La primera numeració, iniciada el dia 2 d'agost del 1910 va arribar al nombre de 2.784 l'esmentat desembre del 1919.


Fulla original procedent de l'Arxiu Històric de Sabadell ahs@ajsabadell.cat