En Joan Ribalta i Codorniu (Sabadell, 08-11-1902/12-11-1980)
posant davant d'un Norseman "Escandinavo" a l'aeròdrom de Sabadell l'any 1954.

Ell va formar part del grup d'afeccionats a l'aviació de Ca N'Oriach el qual va fundar el Club d'Aviació Sabadell al mes d'agost del 1931, i el setembre següent va ser autoritzat a endegar la seva activitat. Al desembre del 1932 es va denominar,
Aero Club de Sabadell i del Vallès.
Posteriorment a la guerra civil en l'assemblea de l'Aeri Club de Sabadell celebrada el 1952, Joan Ribalta va ocupar el càrrec de vicepresident. L'octubre del 1953, en efectuar-se la fusió de l'Aeri Club de Barcelona amb el de Sabadell, J. Ribalta va ocupar el càrrec de Vicepresident segon, des el qual va continuar amb les mateixes tasques en les quals es trobava ocupat durant l'anterior junta, fins el 1970 que va passar a la "reserva".
Ací a la dreta afegim la llista dels components de la primera junta directiva de l'Aeri Club Barcelona-Sabadell.


Procedència de les imatges: La foto, Arxiu Joan Ribalta i Codorniu. El llistat, del Libro de Oro de la aviación deportiva española.