Pel fet que eren vacances, el curs de Pere ribalta va comprendre tres diferents professors, El director de l'escola senyor Josep Gorina, posteriorment, i per unes poques lliçons, va intervenir en F. Xavié Gibert. En Carles Simó, fou qui va ensenyar més temps a l'alumne Ribalta incloent el vol en el qual va sortir a l'aire sol per primera vegada.


D'esquerre a dreta, els professors:
Carles Simó, F. Xavier Gibert i Josep Gorina.

Foto: Arxiu Pere Ribalta.


Fulla de la llibreta de vols d'escola d'en Pere Ribalta, en la qual en José Luis Aresti hi va reflectir l'avaluació de l'examen.Piper J-3 amb la qual en Pere Ribalta va dur a terme el seu curs de pilot.

Foto: Arxiu Josep Royo Curià.