Fulla del registre de vols del Blanik Let L-13 EC-CEE en la qual
hi consta el vol de distáncia Igualad-̉dena - La Cerdanya.

Probablament es va tractar de l'arribada del primer veler a l'aeṛdrom de La Cerdanya.