Josep Canudas i Busquets
(Barcelona, 28 de desembre de 1894 - Fribourg, Suïssa, juny del 1975)

Web documentació Josep Canudas

     Les dues fotos superiors mostren sequències de la primera època a l'aeròdrom Canudas, imatges obtingudes als voltants de la data del vol de l'Aviatik a Ca N'Oriac l'abril del 1925.
     En la primera imatge, d'esquerre a dreta, reconeixem el quart personatge que és en Josep Maria Carreras i Dexeus (que s'emmaridà amb Mari Pepa Colomer, primera pilot catalana i filla de sabadellenc), el següent personatge, el cinquè, és en Ferran Llàcer i Carreras, i el penúltim és en Josep Canudas i Busquets. Dels personatges restants en desconeixem la identitat. Agrairem qui ens els pugui identificar. El Biplà és un Hanriot.
    La segona fotografia mostra en primer terme el fusellatge del biplà Aviatik amb el "hangar Canudas" al fons.
    La foto inferior mostra el doble hangar de l'aeròdrom Canudas que va ser construït el 1927. Per sota de l'última fotografia hi ha un linc per accedir a una de les biografies que s'han publicat d'en Josep Canudas.

 Desconeixem qui va realitzar les dues fotografies superiors.
 La inferior és del reconegut fotògraf manresà-berceloní en Josep Gaspar i Serra. 

Les tres fotografies es troben a l'Arxiu Carreras-Colomer a Anglaterra.El terreny va ser habilitat com aeròdrom civil per en Josep Canudes i Busquets, que l’hi va arrendar un tal senyor Vergés, contracta signada el dia 20 d’abril del 1924. Canudas havia previst que el terreny arribés a convertir-se amb l’Aeroport de Barcelona. Els hangars de la foto foren construïts l’any 1927.