Imatges i planols d'ofertes d'airparks residencials

El Cameron Airpark 

de California

Heus ací, a la foto de la dreta, a vista d'ocell el Cameron Airpark que l'article comenta.
A la banda dreta es pot veure la pista de vol, i a tot el llarg el seu costat, per la banda dreta de la imatge, hi ha unes instalacions que sons habituals en aeròdroms.
De la pista vers l'esquerra de la imatge, hi veiem les cases que posseeixen el garatge-hangar. On es pot veure la zona de carrers molt amples a fi que puguin circular les avionetes junt amb els cotxes. A l'entorn d'aquest nucli descrit, cap a l'esquerra i també per la part de dalt i la de baix de la imatge, hi resideixen els veíns els quals no tenent l'avioneta al garatge, pero sí que les guarden als hangars de les instal·lacions del costat de la pista. Tot sigui a fi de viure ben a prop de l'avió.http://www.cameronparkairpark.com/airport.htm 


http://www.airparks.com/


http://www.airparks.com/07ts/avail.html

Aquest és elplanol del terreny que es mostra en la foto de l'esquerre.


http://graphics.jsonline.com/graphics/
owhomes/img/nov03/airportbig1116.jpg


     A segon plà de la imatge superior es pot veure una pista d'aterratge amb les cases al seu costat que tenen garatge-hangar. On l'extrem de la pista vista per la banda de l'espectador de la foto, al costat dret, s'hi pot veure un hangar del que ha sortit una avioneta. La pista llinda amb una carretera. Per aterrar o envolar-se, les avionetes passaran pel damun del grup de cases que es veuen en primer pla.

----------------------

A la imatge de la dreta podem veure un altre exemple d'airpark residencial. Les cases que es troben en primer terme totes disposen del corresponent garatge-hangar, amb els vials de rodatge a fi que les avionetes puguin accedir a la pista de vol. En tots els cassos, la pista d'aterratge es troba adjacent amb zona habitada.


http://images.google.es/images?q=airparks+&svnum=10&hl=es&lr=&start=40&sa=N


http://images.google.es/images?q=airparks+&svnum=10&hl=es&lr=&start=40&sa=N


http://www.horizonlakes.com/