Crèdits i fonts consultades:

- Arxiu: Maria Antonia Simó i Andreu  
- Arxiu: Carreras-Colomer, llegat a Montserrat Carreras i Colomer (Filla Mari Pepa Colomer -Anglaterra)
- Arxiu: Històric de Sabadell  
- Col·lecció privada: Maria Carreras i Dexeus (Germana del pilot en Josep Maria Carreras i Dexeus marit de Mari Pepa Colomer)  
- Arxiu: Fèlix Colomer i Gorina (Sabadellenc cosí germà de Mari Pepa Colomer)  

- Arxiu: Dolors Vives i Rodón (2ª Pilot catalana)  

- Arxiu: Josep Llàcer i Sallarès (Membre junta directiva Aeri Club de Sabadell i del Vallès –1932-1936 i també en la postguerra com secretari tècnic)  
- Arxiu: Joan Ribalta i Codorniu (Membre junta directiva Aeri Club de Sabadell i del Vallès  –1932-1936 i també en la postguerra com a sotspresident) 

- Arxiu: Unió Excursionsta Sabadell (UES)
- Col·lecció privada: Josefina Espinosa i García (vídua Carles Simó i Andreu, professor de l'Aeri Club Barcelona-Sabadell)  
- Col·lecció privada: Cristina Simó i Espinosa (filla de Carles Simó) 
- Col·lecció privada: Maria Eugènia Simó i Andreu i Antoni Aymat
- Col·lecció privada: Rafel Ferrari i Figueras.

Persones consultades:


- Mercè Martí Inglada (Pilot d’aviació i campiona internacional de Ral·lis)  
- Joan Romeu Moratonas (Historiador Aviació Guerra Civil)

- Feliu Moix i Blanch (reporter esportiu).
 
- David Gesalí (Historiador Aviació Guerra Civil)
- Antoni Vilella i Vallès,
(Membre Associació d’Aviadors de la República -A.D.A.R- mecànic de Xato i Moska)  

- Carlos Javier Sánchez Martín (Historiador Aviació Guerra Civil del front d’Aragó)  

Obres consultades:

Història de l’Aviació Catalana de Josep Canudas i Busquets, llibre publicat per Edicions de la Magrana - 1983  
Àlbum “AVIACIÓN” Aeri Club Barcelona-Sabadell –Febrer del 1954-  

La conquesta de l’aire a Catalunya
– Arxiu fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya.