La revista AVIACiÓN, publicada per membres de l'Asociación de Locomoción Aérea, va incloure al seu número del primer de setembre d'aquell any de 1910 un article dedicat a l'Exposició d'Aerinàutica i Aviació de Sabadell.


Revista AVIACIÓN,  Nº 09 Data: 1 de setembre del 1910 Pàg. 112
Pocedent de l'Arxiu Històric Municipal de Barcelona - arxiuhistoric@mail.bcn.cat