Mostra del cartell anunciant la festa aèria, trobada a l'arxiu d'en Josep Llàcer Sallarès.