Una probable manca de notícies procedents de l'Asociación de Locomoción Aérea, fa que l'alcalde Feliu Griera trameti una missiva, datada el dia 7 d'octubre del 1910, convocant a una reunió de treball als responsables de l'A.L.A.

Document: Arxiu Històric de Sabadell: Foment AMH 44 expt. 112/1910
e-mail:
ahs@ajsabadell.cat