Aquest és l'informe que administrativament a l'Ajuntament va acompanyar la carta del senyor Sardà junt amb la instància presentada pel senyor Compte de Belloc, en el qual es fa ben pales l'interès del Consistori pel projecte del nou aeròdrom.