Aquestes sons les dues pàgines de la instància que, signada pel Compte de Belloch, acompanyava la carta del senyor Sardà.