Per quins els pugui interessar conèixer l'estat de les coses de la vaga a Sabadell entre els mesos de setembre i novembre del 1910, els oferim una colla de notes publicades a la Revista de Sabadell, que els podran donar una visió del perquè els representants de l'Asociación de Locomoción Aérea podien dubtar de si Sabadell seria en el futur el millor amfitrió de l'aviació nacional i també de la concurrència aeronàutica europea.

     Aquesta primera nota, es tracta d'un article aparegut el diumenge 30 d'octubre d'aquell any 1910, quan la vaga es trobava cap al seu tercer mes, en el qual es fa una semblança de com anaven els agitats esdeveniments a l'entorn d'aquella data.

 
Documentació: Diari La revista de Sabadell 1910, Arxiu Històric de Sabadell: MFL 337


Un senyal que les coses no anaven gens bé, sons les
notes de diferents dates que han estat trobades a
 l'esmentada Revista de Sabadell, i ara els les oferim.
Hi hagué alguns casos de picardia