Els dirigents del sindicat Federación Obrera Sabadellense, seguint instruccions de cúpules polítiques de fora de Catalunya, varen provocar la vaga a partir d'una determinada circumstància d'importància menor, succeïda amb un obrer, i esdevinguda a la fàbrica Seidoux (capital francès). Un fet, però, que es va fer servir d'esquer agafant l'empresa com a cap de turc, originant-se de forma artificiosa el monstruós conflicte.

DIARI DE SABADELL
Diari de Sabadell 1910, mesos: setembre, octubre, novembre. Arxiu Històric de Sabadell - MFL 131
e-mail:
ahs@ajsabadell.cat

 LA REVISTA DE SABADELL
Diari La revista de Sabadell 1910, mesos: setembre, octubre,
novembre. Arxiu Històric de Sabadell - MFL 337.
e-mail: ahs@ajsabadell.cat