Certificat expedit per l'Aeri Club de Girona signat per en José Luis Pedraza Llanos.