PÀGINA D'EN JOSPE MARIA ROYO I CURIÀ

El sempitern pilot Josep Maria Royo i Curiā

Foto d'en Josep Maria Royo sentat en la Bucker 131 Jungmann EC-DAU
propietat del PAC, el dia 2 d'octubre del 2004
Foto: Pere Ribalta

 
En Josep Maria Royo i la Bucker

Josep Maria Royo al costat d'una Bucker 131 Jungmann a
Sabadell l'any 1954. Foto Royo.

Grup de membres de la junta directiva de l'aeroclub

A la foto es poden veure alguns membres de la Junta directiva de l'Aeri Club de Sabadell en ocasió de l'encontre que efectuaren amb el General Don Eduardo González Gallarza, a llavors Ministre de l'Aire, entre el 21 i el 23 de novembre de l'any 1951.
D'esquerre a dreta: Suñer, Viadé, Soler (d'empeus), Marcet, Aresti, Royo, Gorina, Ortíz (dempeus) i Obradors. Foto: Josep Llàcer Sallarès.