Avioneta de quatre places, Stinson 108 Flying Stationwagon 
EC-ADT de l'Aeri Club Barcelona-Sabadell des el 1953

Foto: Josep Maria Royo

Avioneta Stinson de 4 places