http://www.airminded.net/caug3/caug3.html  http://www.gregorie.org/gregories/history/caudron_biplanes.htm 
 


http://www.navarre-jean.com/sesavions.htm


   
Aquest Caudron G III és una rèplica que vola perfectament a Anglaterra.