DVD de la película del I Ral·li Aeri internacional
19 i 20 de març del 1949 a Sabadell