Cartell de la  1ª Exposición de Aeronáutica en España

El certàmen fou iniciativa de l'Associació de Locomoció Aèria, amb la qual organització hi varen cooperar una colla d'altres entitats fonamentades en l'expanció de l'aeronàutica, com varen ser-ho: «Club Aeri Santos Dumont», «Juventud Aviadora», secció d'Aviació de l'«Ateneo Enciclopédico Popular», en la qual organització hi va prestar el seu concurs la Sociedad de Atracción de Forasteros.
En aquells mateixos dies, es va fundar una empresa titulada: «Sociedad Anónima Nacional de Aviación» que auspiciada per l'Associació de Locomoció Aèria, la qual dos mesos abans havia organitzat la vinguda del pilot Lucien Mamet i el Bleriot XI a Barcelona, vàren dur a terme l'organtzció d'una important
festa aèria que es va desenvolupar entre els dies 1 i 8 de maig següent. L'exposició es va innaugurar el dia 15 de març del 1910 (cinc dies més tard del que s'havia anunciat) i va ser clausurada el dia 7 d'abril següent.

La Vanguardia Española del dilluns 4 d'abril de l'any 1910, a la pàgina 6, hi ha publicat un interessant article dels continugts de l'exposició. Dies en els quals el certàmen, innaugurat el dia 15 del més de març, s'apropava  a la seva cloenda. Veure l'article

Cartell, cortesia de Francesc Ortega Monasterio - Girona