MISSIVA D'SPAnTAX AUTORITZANT ELS VOLS 
DE FLY STUDENT DE PERE RIBALTA

 

Logos d'Spantax

 

 Anècdotes del procés d'ingrés,
i dels vols amb el DC-4.

Veure història d'Spantax